ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Главната цел на проектот  е да се обезбеди зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво.  Повеќе информации

ДАЛИ ЗНАЕВТЕ?
ПРОЕКТЕН ТИМ