Симулација

Тренинзи
ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ НА ЛОКАЛНО НИВО 
Општина Бутел, Голема сала, 4 септември 2018 година вторник од 10-13 часот, Програма
Општина Гази Баба, Голема сала за состаноци, 6 септември 2018 година четврток од 10-13 часот, Програма

Симулација на процедура за локален референдум.

 

Преку оваа активност ќе бидат тестирани капацитетите на локалните граѓански организации за поставување на проблемот, негово специфицирање, презентирање во јавноста и пред надлежните органи, лобирање за истото, се додека стигне прашањето до ниво на одлучување на совет на општина или совет на Град Скопје или преку покренување на граѓанска иницијатива на локално ниво (член 3, став 3 од Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување ена граѓаните).

 

Симулацијата ќе се изврши во следните чекори: чекор 1) избор на три прашања од локален интерес за жителите на скопскиот плански регион кои се актуелни во моментот; чекор 2) дефинирање и специфицирање на прашањата (менторска фаза); чекор 3) воспоставување контакт со надлежните од општините чекор; 4) водење на кампања на социјалните мрежи за промоција на иницијативата; и чекор 5) барање до советот на општината/општините да се изјаснат по предложената иницијатива или спроведување на граѓанска иницијатива на локално ниво. Симулацијата ќе биде составен дел од обуките, а на дел ќе се работи по менторски систем.